Home » Løsning » Accessories & Infrastructure

Accessories & Infrastructure

Zycko tilbyr komplette løsninger som er designet slik at du kan tilby dine kunder maksimal utnyttelse av plass, uten å kompromittere dataintegritet eller effektivitet i form av driftsdyktighets-evne.

Markedsmuligheter

  • Datasenterkostnader doblet seg i løpet av 2012, men bare 45% mer gulvplass er tilgjengelig – gi dine kunder en alternativ måte å ivareta administrasjon av eksisterende data
  • "Grønn" databehandling er et uttrykk som vektlegges stadig oftere, og strømforbruk i datasenteret er et område hvor det kan oppnås store besparelser
  • Tradisjonelle klimaanlegg har vist seg å være både kostbare og ineffektiv i forhold til å opprettholde en jevn temperatur for alle komponenter som utgjør et datasenter
  • IT-industrien er under stadig press for å bli mer energieffektiv, kostnadsbevisst, og for å tilby mer prosesseringskraft og lagringskapasitet innenfor et begrenset område
     

Du kan hjelpe dine kunder med å realisere følgende fordeler;

  • Garanter at dine kunders datasentre er i stand til å takle vekst når krav til lagring og prosessorkraft øker, uten risiko for kostbart utstyr eller forretningsdrift
  • Utnytt eksisterende datasenter ressurserurser, hvilket betyr at dagens investeringer er beskyttet
  • Kjente løsninger som er testet av sertifiserte teknikere og godkjent av produsenter i Zyckos dedikerte testlab gir trygghet for å gjøre gode teknologiske beslutninger
 
Back to Top
For mer informasjon:
Kontakt vårt spesialistteam Twitter LinkedIn YouTube