Hjem » Løsning » Storage & Virtualisation

Storage & Virtualisation

Med årlige investeringer på datalagring alene tilsvarende omlag 180 milliarder kroner og en dobling av all digital informasjon annenhvert år, er det naturlig at datalagring er et viktig produktområde.

For oss i Zycko Nordic er det viktig å kunne tilby løsninger som dekker alle deler av markedet. Fra små rimelige løsninger for SMB markedet, til de mest avanserte enterprise-systemene med garantert 100% oppetid for organisasjoner med ekstreme tilgjengelighetskrav. Samtidig er det viktig å kunne tilby løsninger som adresserer de til enhver tid gjeldende trender i markedet.

Blant annet ser vi en klar tendens til virtualisering av forretningskritiske applikasjoner, noe som stiller stadig større krav til lagringsplattform. Dessuten ser vi en klar økning i desktopvirtualisering eller VDI-prosjekter der ett av de viktigste suksesskriteriene er et godt gjennomtenkt lagringsdesign. I følge IDC vil antall filer eller objekter som inneholder digital informasjon vokse 75 ganger innen 2020, en formidabel utfordring når man samtidig sier at økning i antall ITpersonell i samme periode kun vil være omlag 1,5 ganger.

For å møte denne utfordringen trenger man skalérbare løsninger som ved hjelp av det siste innen lagringsteknologi kan håndtere og tilgjengeliggjøre ekstremt store datamengder til et kostnadsmessig akseptabelt nivå. Krav om mer kostnadseffektiv drift, raskere time-to-market og bedre utnyttelse av IT ressursene har ført til økt etterspørsel etter konvergente løsninger. I den forbindelse ser man flere leverandører som i dag leverer ferdig integrerte løsninger der server, datalagring og nettverksressurser tilbys i én og samme boks. Zycko Nordic har løsninger som adresserer alle disse behovene, fra noen av de største og mest innovative lagringsleverandørene i markedet.

Storage & Virtualisation Storage

 
Back to Top
For mer informasjon:
Kontakt vårt spesialistteam Twitter LinkedIn YouTube