Home » Løsning » Network & Communications

Network & Communications

Zycko Norden har avtale med flere markedsledende produsenter, og produsentene har igjen alt fra wan-optimalisering til switcher og routere i sine porteføljer.

Markedsmulighet

Du kan hjelpe kundene med å forstå følgende fordeler:

  • Invester i hva som er behovet idag med tillit til at infrastrukturen er forventet å skalere.
  • Integrere eksisterende IT-utstyr og utfyll snarere enn å skape teknologi som ikke kan kompletteres med annet utstyr.
  • Muligheten til å skalere nettverket for å imøtekomme nye tjenester er innebygd, noe som innebærer at fremtidig vekst er tatt hensyn til.
  • Løsninger er testet av sertifiserte ingeniører og er godkjent i Zyckos dedikerte testlaboratorier som bidrar til tillit til å foreta gode beslutninger innen teknologivalg.Hvis du vil snakke med noen om hvordan Zycko kan bidra til å
skape/videreutvikle din business, email til sales_no@zycko.com

 
Back to Top
For mer informasjon:
Kontakt vårt spesialistteam Twitter LinkedIn YouTube