Home » Service » Innbytte

Zycko Innbytte

Du kan erstatte utgått utstyr med nytt – og få tilbake noe av verdien på dine kunders eksisterende utstyr med minimal anstrengelse.

Zycko tilbyr forhandlerne et innbytteprogram for å forenkle nytt salg til sluttbrukere.

Zycko Trade-In
 
 

Innbytteprogrammet muliggjør for forhandlerne å bytte inn overtallig utstyr som Cisco, HP og Juniper mot innkjøp av nytt Force10, Huawei og HP fra Zycko. Andre leverandører kan være tilgjengelig på forespørsel.

Utnytt fordelen

  • Kontakt din Zycko Account Manager med en utstyrsliste som du ønsker innbytte på
  • Din Account Manager vil komme med et tilbud og ett referansenummer som vil være gyldig i 4 uker
  • Umiddelbart etter at du har mottatt kvittering på det nye utstyret fra Zycko, må det brukte utstyret sendes til vårt lager – innen 30 dager
  • Når vi har mottatt ditt avtalte utstyr, og alt er testet og funnet i orden, vil du motta en kreditnota

Innbytteprogrammet har til hensikt å være en fleksibel løsning som tillater kunder å bytte "utrangert" brukt utstyr i nytt, og normalt sett til en nyere teknologi.

Dette innbytteprogrammet dekker de fleste ledende produkter som Cisco, Juniper, HP og andre.

Betingelser

  1. Alle innbyttetilbud er gyldig i 4 uker før innkjøpsordre må være plassert
  2. Alle innbyttetilbud blir spesifisert (hver varelinje)
  3. Innbyttevarer må være oss i hende innen 30 dager før nytt utstyr blir levert
  4. Kreditnotaen vil bli betalt forhandler når nye varer er levert og akseptert, gjerne motregnes.
  5. Kreditnota vil kun bli utstedt om forutsetninger for innbytte er kontrollert og klarert
 
For tilbud kontakt din Zycko Account Manager på tlf 33 42 33 00 Eller sales_no@zycko.com
 
Back to Top
For mer informasjon:
Kontakt vårt spesialistteam Twitter LinkedIn YouTube